0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Daniel Lis
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۱۶:۴۰
Szymon Radlo
۱
۳
Jakub Glanowski
Finished
۰۸:۰۰
Lukasz Jarocki
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۸:۲۰
Jakub Glanowski
۳
۲
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۰۰
Adrian Eliasz
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۳۵
Piotr Cyrnek
۳
۱
Jan Zandecki
Finished
۱۰:۴۰
Michal Murawski
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۱:۲۰
Adrian Eliasz
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۰۰
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Michal Skorski
Finished
۰۱:۱۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۱۰:۱۰
Lukasz Jarocki
۲
۳
Michal Murawski
Finished
۱۲:۰۰
Szymon Kolasa
۳
۱
Jan Zandecki
Finished
۱۴:۰۰
Michal Murawski
۳
۲
Damian Wojdyla
Finished
۱۴:۲۰
Bartosz Czerwinski
۳
۱
Damian Wojdyla
Finished
۱۵:۴۰
Michal Galas
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۱:۴۰
Szymon Kolasa
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۲:۳۰
Jan Zandecki
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۱۵:۱۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۵۰
Damian Swierczek
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۱:۲۰
Michal Galas
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۰۸:۴۰
Szymon Kolasa
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۰۹:۵۰
Adrian Wiecek
۳
۰
Daniel Lis
Finished
۱۰:۲۰
Szymon Kolasa
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۱:۳۰
Adrian Wiecek
۳
۰
Jan Zandecki
Finished
۱۱:۵۰
Michal Galas
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۵:۰۰
Michal Murawski
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۵:۲۰
Michal Galas
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۶:۱۰
Szymon Kolasa
۳
۲
Piotr Cyrnek
Finished
۱۶:۲۰
Jan Zandecki
۲
۱
Piotr Cyrnek
inprogress
۱۷:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Michal Skorski
Finished
۰۱:۵۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۲:۱۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Adrian Eliasz
Finished
۰۳:۰۰
Szymon Radlo
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۳۰
Jakub Glanowski
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۶:۵۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۰۹:۰۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Michal Galas
Finished
۰۹:۲۰
Piotr Cyrnek
۳
۰
Adrian Wiecek
Finished
۰۹:۳۰
Michal Murawski
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۴۰
Michal Galas
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۳۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Piotr Cyrnek
Finished
۱۲:۱۰
Damian Korczak
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۲۰
Jan Zandecki
۳
۲
Daniel Lis
Finished
۱۳:۰۰
Lukasz Jarocki
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۳:۳۰
Daniel Lis
۳
۱
Szymon Kolasa
Finished
۱۵:۳۰
Adrian Wiecek
۳
۱
Jan Zandecki
Finished
۱۵:۵۰
Bartosz Czerwinski
۲
۲
Karol Wisniewski
inprogress
۱۷:۱۰
Michal Skorski
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۳۰
Seroka Szymon
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۰:۴۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۳۰
Damian Wojdyla
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۶:۱۰
Damian Wojdyla
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۷:۴۰
Szymon Kolasa
۳
۰
Daniel Lis
Finished
۰۸:۵۰
Filip Mlynarski
۰
۳
Jan Zandecki
Finished
۰۹:۱۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۳:۱۰
Lukasz Jarocki
۳
۲
Damian Wojdyla
Finished
۱۶:۳۰
Adrian Wiecek
-
-
Daniel Lis
بازی شروع نشده است
۱۷:۲۰
Michal Murawski
-
-
Bartosz Czerwinski
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Damian Swierczek
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۱۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۴۰
Seroka Szymon
۳
۰
Jakub Glanowski
Finished
۰۲:۰۰
Szymon Radlo
۰
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۲:۵۰
Damian Wojdyla
۳
۲
Jakub Glanowski
Finished
۰۳:۱۰
Michal Skorski
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۳۰
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۴۰
Szymon Radlo
۱
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۳:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Jakub Glanowski
Finished
۰۴:۴۰
Damian Wojdyla
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۰۰
Szymon Radlo
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۵:۲۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Jakub Glanowski
Finished
۰۵:۴۰
Lukasz Jarocki
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۱۰:۵۰
Filip Mlynarski
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۱۱:۰۰
Michal Galas
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۱۲:۵۰
Filip Mlynarski
۰
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۳:۲۰
Piotr Cyrnek
۳
۱
Daniel Lis
Finished
۱۳:۴۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۴:۴۰
Adrian Wiecek
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۴:۵۰
Michal Murawski
۳
۰
Michal Galas
Finished
۱۶:۵۰
Lukasz Jarocki
-
-
Michal Galas
بازی شروع نشده است
۱۷:۴۰
Szymon Kolasa
-
-
Felkel Grzegorz
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Jan Zandecki
-
-
Daniel Lis
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۰
Karol Wisniewski
-
-
Damian Wojdyla
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۰
Adrian Wiecek
-
-
Szymon Kolasa
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
  Russia Liga Pro
Igor Blinov
۳
۱
Rustam Bedretdinov
Finished
۰۸:۴۵
Aleksey Kazakov
۰
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۱:۱۵
Alexander Kolmin
۳
۲
Igor Blinov
Finished
۰۹:۱۵
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۱:۴۵
Andrey Pravdnov
۳
۱
Ivan Soldatov
Finished
۰۱:۴۵
Pavel Semenov
۳
۱
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۲:۱۵
Aleksandr Fedorov
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Ivan Soldatov
Finished
۰۲:۴۵
Alexandr Vorozheykin
۱
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۰۸:۳۰
Sergey Konstantinov
۳
۱
Oleg Shutov
Finished
۱۳:۱۵
Andrey Yakovlev
۳
۲
Oleg Moshnikov
Finished
۱۶:۰۰
Timur Molchanov
۳
۱
Sergey Myagkov
Finished
۰۰:۳۰
Vladimir Eremin
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۱۵
Aleksei Bobriakov
۳
۰
Alexander Kolmin
Finished
۰۸:۱۵
Rustam Bedretdinov
۳
۲
Aleksei Bobriakov
Finished
۰۹:۴۵
Timofey Razinkov
۱
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۱۲:۳۰
Oleg Shutov
۱
۳
Gleb Golovanov
Finished
۱۲:۴۵
Sergey Nikulin
۳
۲
Timofey Razinkov
Finished
۱۴:۰۰
Nikita Lyfenko
۲
۳
Sergey Nikulin
Finished
۱۵:۰۰
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۰۰:۱۵
Nikita Sadovskiy
۲
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۹:۰۰
Yuri Gavrilov
۰
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۹:۳۰
Damir Bedretdinov
۳
۱
Igor Sergeevich
Finished
۰۹:۳۰
Igor Sergeevich
۳
۲
Alexandr Vorozheykin
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Konstantinov
۳
۲
Gleb Golovanov
Finished
۱۴:۴۵
Aleksey Kazakov
۱
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Andrey Pravdnov
Finished
۰۵:۴۵
Alexander Kolmin
۳
۰
Rustam Bedretdinov
Finished
۱۰:۴۵
Kogotkov Sergei
۲
۳
Aleksandr Ivanovich Frolov
Finished
۱۶:۱۵
Oleg Moshnikov
۳
۱
Sergey Kulikov
Finished
۱۷:۰۰
Andrey Pravdnov
۱
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۱۵
Sergey Gushchin
۱
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۲:۰۰
Yuriy Lbov
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۳:۱۵
Timur Molchanov
۳
۱
Sergey Gushchin
Finished
۰۳:۳۰
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۳:۴۵
Yuriy Lbov
۱
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۰۴:۱۵
Vladimir Eremin
۲
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۴:۴۵
Aleksei Bobriakov
۰
۳
Igor Blinov
Finished
۱۰:۱۵
Yuri Gavrilov
۱
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۱۱:۰۰
Armen Pomazkov
۳
۰
Maksim Dukhin
Finished
۱۶:۳۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
۰
۱
Aleksandr Gusev
inprogress
۱۷:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۰:۰۰
Ivan Soldatov
۳
۱
Andrey Artemov
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Popov
۳
۱
Sergey Gushchin
Finished
۰۱:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Dmitry Bogatov
Finished
۰۱:۱۵
Ivanov Alexander
۰
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۱:۳۰
Dmitry Bogatov
۳
۱
Andrey Artemov
Finished
۰۲:۱۵
Oleg Popov
۱
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۲:۳۰
Sergey Myagkov
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۰۰
Andrey Artemov
۱
۳
Andrey Pravdnov
Finished
۰۳:۱۵
Ivan Soldatov
۳
۱
Dmitry Bogatov
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۴:۰۰
Andrey Artemov
۳
۲
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۴:۱۵
Sergey Gushchin
۱
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۳۰
Dmitry Bogatov
۱
۳
Andrey Pravdnov
Finished
۰۴:۴۵
Timur Molchanov
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۵:۳۰
Igor Sergeevich
۳
۲
Sergey Konstantinov
Finished
۰۸:۰۰
Aleksey Lobanov
۳
۱
Yuriy Fedotov
Finished
۰۸:۱۵
Danila Andreev
۰
۳
Yuri Gavrilov
Finished
۰۸:۳۰
Ilya Novikov
۳
۲
Denisov Alexey
Finished
۰۸:۴۵
Sergey Konstantinov
۳
۰
Alexandr Vorozheykin
Finished
۰۹:۰۰
Yuriy Fedotov
۰
۳
Ilya Novikov
Finished
۰۹:۱۵
Denisov Alexey
۱
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۰۹:۴۵
Dmitry Petrochenko
۱
۳
Danila Andreev
Finished
۱۰:۰۰
Aleksey Lobanov
۳
۱
Ilya Novikov
Finished
۱۰:۱۵
Sergey Konstantinov
۱
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۱۰:۳۰
Danila Andreev
۳
۱
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۰:۳۰
Yuriy Fedotov
۳
۲
Denisov Alexey
Finished
۱۰:۴۵
Evgeny Kharchenko
۲
۳
Roman Astreev
Finished
۱۲:۰۰
Sergey Telegin
۳
۱
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۲:۳۰
Victor Bogdenko
۲
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۲:۴۵
Makarkin Vladimir
۲
۳
Sergey Nikulin
Finished
۱۳:۰۰
Roman Astreev
۲
۳
Sergey Telegin
Finished
۱۳:۰۰
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۰
Victor Bogdenko
Finished
۱۳:۱۵
Ivan Bukhtiyarov
۱
۳
Evgeny Kharchenko
Finished
۱۳:۳۰
Nikita Lyfenko
۳
۱
Makarkin Vladimir
Finished
۱۳:۳۰
Vladimir Ippolitov
۱
۳
Pavel Semenov
Finished
۱۳:۴۵
Evgeny Kharchenko
۳
۲
Sergey Telegin
Finished
۱۴:۰۰
Pavel Semenov
۳
۲
Victor Bogdenko
Finished
۱۴:۱۵
Timofey Razinkov
۰
۳
Makarkin Vladimir
Finished
۱۴:۳۰
Roman Astreev
۳
۱
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۴:۳۰
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۰
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۴:۴۵
Sergey Martyukhin
۳
۰
Artem Denisov
Finished
۱۶:۱۵
Sergey Kulikov
۰
۳
Oleg Belugin
Finished
۱۶:۳۰
Aleksandr Rakhmatov
۱
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۶:۴۵
Aleksandr Gusev
۲
۳
Krotkov Alexander Alimovich
Finished
۱۶:۴۵
Grigorii Zhukov
۱
۳
Igor Abelmasov
Finished
۱۷:۰۰
Artem Denisov
۱
۲
Aleksandr Rakhmatov
inprogress
۱۷:۱۵
Oleg Belugin
۰
۰
Andrey Yakovlev
inprogress
۱۷:۳۰
Maksim Dukhin
۰
۰
Grigorii Zhukov
inprogress
۱۷:۳۰
Krotkov Alexander Alimovich
-
-
Kogotkov Sergei
بازی شروع نشده است
۱۷:۴۵
Pavel Semeshin
-
-
Sergey Martyukhin
بازی شروع نشده است
۱۷:۴۵
Andrey Yakovlev
-
-
Sergey Kulikov
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Sergey Martyukhin
-
-
Aleksandr Rakhmatov
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
Kogotkov Sergei
-
-
Aleksandr Gusev
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
Oleg Moshnikov
-
-
Oleg Belugin
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
  Czech Republic Pro League
Vaclav Hruska Jr
۰
۳
Eric Maresh
Finished
۰۰:۰۰
Stanislav Pinc
۳
۱
Jan Pleskot
Finished
۱۱:۳۰
Josef Belovsky
۳
۰
Ladislav Janousek
Finished
۱۵:۰۰
Daniel Tuma
۳
۱
Tomas Dousa
Finished
۰۰:۰۰
Mihail Trinta
۱
۳
Jiri Svec
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Otto Hubsch
Finished
۱۰:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۱
۳
Milan Longin
Finished
۰۲:۳۰
Daniel Tuma
۲
۳
Ludek Vtelensky
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۱
Jiri Svec
Finished
۰۷:۰۰
Jan Pleskot
۲
۳
Otto Jarkovsky
Finished
۱۰:۰۰
Tomas Dousa
۲
۳
Kostal Marek
Finished
۰۰:۲۹
Pavel Mozol
۳
۰
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۰۱:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۲
Pavel Mozol
Finished
۰۶:۰۰
Jan Pleskot
۳
۱
Otto Jarkovsky
Finished
۱۲:۳۰
Kamil Gavelcik
۳
۲
Michal Syroha
Finished
۰۶:۳۰
Pavel Mozol
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۰۷:۰۰
Marek Volny
۳
۱
Petr Chlad
Finished
۰۹:۳۰
Stanislav Pinc
۰
۳
Petr Serak
Finished
۰۹:۳۰
Martin Holub
۳
۰
Radim Pokorny
Finished
۱۰:۰۰
Petr Serak
۲
۳
Jan Pleskot
Finished
۱۰:۳۰
Radim Pavelka
۳
۲
Otto Hubsch
Finished
۱۲:۰۰
Ladislav Janousek
۳
۲
Jan Briska
Finished
۱۳:۳۰
Jan Zajicek
۳
۰
Eric Maresh
Finished
۰۱:۰۰
Michal Syroha
۰
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۰۲:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Kamil Gavelcik
Finished
۰۳:۳۰
Milan Longin
۱
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۶:۰۰
Daniel Branny
۳
۲
Richard Macura
Finished
۱۰:۰۰
Radim Pavelka
۱
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۰:۳۰
Vitezslav Malina
۰
۳
Martin Holub
Finished
۱۰:۳۰
Petr Chlad
۰
۳
Daniel Branny
Finished
۱۰:۳۰
Radim Pokorny
۳
۱
Pavel Chvatal
Finished
۱۱:۰۰
Petr Serak
۳
۱
Otto Jarkovsky
Finished
۱۲:۰۰
Vladimir Havlicek
۳
۱
Vladimir Postelt
Finished
۱۳:۳۰
Miroslav Svedik
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۱۴:۰۰
Jan Briska
۳
۱
Jiri Zuzanek
Finished
۱۴:۳۰
Ladislav Janousek
۱
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۱۵:۳۰
Vladimir Postelt
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۱۶:۰۰
Jan Briska
۳
۲
Josef Belovsky
Finished
۱۶:۰۰
Jan Briska
۲
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۱۷:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۱:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۲
Vladimir Kubat
Finished
۰۲:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۰۳:۰۰
Jiri Svec
۳
۲
Ondrej Kucirek
Finished
۰۴:۳۰
Michal Syroha
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۰۵:۰۰
Mihail Trinta
۱
۳
Milan Longin
Finished
۰۵:۰۰
Kamil Gavelcik
۰
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۰۵:۳۰
Otto Hubsch
۰
۳
Tonar Lukas
Finished
۱۱:۰۰
Otto Jarkovsky
۲
۳
Stanislav Pinc
Finished
۱۱:۰۰
Pavel Chvatal
۳
۲
Martin Holub
Finished
۱۱:۳۰
Tonar Lukas
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۱:۳۰
Marek Volny
۰
۳
Daniel Branny
Finished
۱۱:۳۰
Radim Pavelka
۳
۱
Tonar Lukas
Finished
۱۳:۰۰
Petr Serak
۲
۳
Stanislav Pinc
Finished
۱۳:۰۰
Plachy Jiri
۰
۳
Vladimir Havlicek
Finished
۱۵:۰۰
Vladimir Havlicek
۳
۰
Miroslav Svedik
Finished
۱۵:۳۰
Petr Sejk
۰
۳
Pavel Kafka
Finished
۰۰:۰۰
Petr Vicherek
۱
۳
Rene Kowal
Finished
۰۰:۰۰
Michal Drastich
۲
۳
Petr Sejk
Finished
۰۰:۲۸
Vaclav Hruska Snr
۳
۰
Petr Macela
Finished
۰۰:۳۰
Petr Vicherek
۳
۱
Martin Biolek
Finished
۰۰:۳۸
Tomas Ranecky
۲
۳
Pavel Kafka
Finished
۰۰:۵۷
Rene Kowal
۲
۳
Pavel Wawrosz
Finished
۰۰:۵۹
Pavel Mozol
۳
۰
Michal Syroha
Finished
۰۳:۰۰
Milan Longin
۰
۳
Jiri Svec
Finished
۰۳:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۴:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۰
۳
Michal Syroha
Finished
۰۴:۰۰
Kamil Gavelcik
۳
۲
Pavel Mozol
Finished
۰۴:۳۰
Jiri Svec
۲
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۵:۳۰
Milan Longin
۳
۱
Mihail Trinta
Finished
۰۶:۳۰
Tonar Lukas
۰
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Chvatal
۳
۰
Vitezslav Malina
Finished
۰۹:۳۰
Richard Macura
۰
۳
Marek Volny
Finished
۱۱:۰۰
Vitezslav Malina
۱
۳
Radim Pokorny
Finished
۱۲:۰۰
Petr Chlad
۳
۲
Richard Macura
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۲
Otto Hubsch
Finished
۱۲:۳۰
Daniel Branny
۳
۰
Marek Volny
Finished
۱۳:۰۰
Martin Holub
۱
۳
Pavel Chvatal
Finished
۱۳:۰۰
Zdenek Zikmunda
۳
۲
Tomas Brezna
Finished
۱۳:۳۰
Eduard Sionkala
۳
۲
Adolf Huttl
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Stach
۰
۳
Dusan Stusek
Finished
۱۴:۰۰
Jan Manhal Snr
۳
۰
Josef Musil
Finished
۱۴:۰۰
Jiri Zuzanek
۳
۱
Josef Belovsky
Finished
۱۴:۰۰
Adolf Huttl
۳
۱
Jiri Stach
Finished
۱۴:۳۰
Tomas Brezna
۰
۳
Jan Manhal Snr
Finished
۱۴:۳۰
Vladimir Postelt
۰
۳
Miroslav Svedik
Finished
۱۴:۳۰
Josef Musil
۰
۳
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۵:۰۰
Dusan Stusek
۳
۰
Eduard Sionkala
Finished
۱۵:۰۰
Zdenek Zikmunda
۳
۱
Jan Manhal Snr
Finished
۱۵:۳۰
Eduard Sionkala
۲
۳
Jiri Stach
Finished
۱۵:۳۰
Adolf Huttl
۳
۱
Dusan Stusek
Finished
۱۶:۰۰
Tomas Brezna
۳
۱
Josef Musil
Finished
۱۶:۰۰
Eduard Sionkala
۳
۲
Jiri Stach
Finished
۱۶:۳۵
Plachy Jiri
۰
۳
Vladimir Postelt
Finished
۱۶:۳۵
Tomas Brezna
۳
۰
Josef Musil
Finished
۱۶:۳۵
Josef Belovsky
۳
۰
Ladislav Janousek
Finished
۱۶:۳۸
Zdenek Zikmunda
۱
۳
Jan Manhal Snr
Finished
۱۷:۰۰
Vladimir Havlicek
۱
۳
Miroslav Svedik
Finished
۱۷:۰۰
Adolf Huttl
۳
۱
Dusan Stusek
Finished
۱۷:۰۰
Petr Bradach
۰
۰
Radek Rose
inprogress
۱۷:۳۰
Jan Smolik
۰
۰
Petr Babak
inprogress
۱۷:۳۰
Miroslav Barta
۰
۰
Jan Steffan
inprogress
۱۷:۳۰
Zdenek Balusek
۰
۰
Michal Vavrecka
inprogress
۱۷:۳۰
Kamil Gruda
-
-
Matej Varcl
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Jan Steffan
-
-
Kamil Gruda
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
  Germany Challenger Series
Kirill Fadeev
۳
۲
Dillon Chambers
Finished
۱۲:۴۰
Dennis Klein
۳
۱
Dauud Cheaib
Finished
۱۶:۱۰
Dennis Klein
۳
۱
Dauud Cheaib
Finished
۱۲:۰۰
Makoto Nogami
۳
۲
Bohdan Sinkevych
Finished
۱۳:۲۰
Kirill Fadeev
۳
۱
Bohdan Sinkevych
Finished
۱۰:۰۰
Dauud Cheaib
۳
۱
Jeromy Loffler
Finished
۱۰:۴۰
Dauud Cheaib
۳
۱
Kirill Fadeev
Finished
۱۴:۵۵
Dillon Chambers
۱
۳
Jeromy Loffler
Finished
۱۱:۲۰
Dennis Klein
۳
۱
Jeromy Loffler
Finished
۱۴:۱۵
Jeromy Loffler
۱
۳
Kirill Fadeev
Finished
۱۵:۴۰
  Turkey WTT Feeder Antalya
Denis Zholudev
۳
۰
Wann Sing Danny NG
Finished
۱۱:۴۰
Sanzhar Zhubanov
۳
۲
Raif Rustemovski
Finished
۱۲:۱۵
Chia-Sheng Lee
۳
۰
Arda Temel
Finished
۱۱:۴۰
Chee Feng Leong
۰
۳
Chih-Wei Yeh
Finished
۱۱:۰۵
Bagdaulet Akimali
۳
۰
Mirac Kahraman
Finished
۱۱:۰۶
Soroosh Amiri Nia
۳
۱
Alican Seker
Finished
۱۲:۱۵
  Ukraine WIN CUP
Valeriy Tatarinov
۲
۳
Vladislav Kalugin
Finished
۰۰:۰۰
Roman Shtukovanyi
۳
۲
Artyom Tkachenko
Finished
۰۰:۱۵
Lubomir Sheshurak
۱
۳
Vladislav Kalugin
Finished
۰۰:۳۰
Artyom Tkachenko
۲
۳
Bogdan Gusak
Finished
۰۰:۴۵
Lubomir Sheshurak
۱
۳
Valeriy Tatarinov
Finished
۰۱:۰۰
Roman Shtukovanyi
۳
۲
Alexey Rodin
Finished
۰۱:۱۵
Anatoly Levshin
۱
۳
Gennadiy Yurchenko
Finished
۰۱:۳۰
Roman Shtukovanyi
۳
۰
Bogdan Gusak
Finished
۰۱:۴۵
Ruslan Lazebny
۳
۲
Andrey Shamray
Finished
۰۲:۰۰
Artyom Tkachenko
۱
۳
Alexey Rodin
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Levshin
۰
۳
Andrey Shamray
Finished
۰۲:۳۰
Alexey Rodin
۳
۱
Bogdan Gusak
Finished
۰۲:۴۵
Ruslan Lazebny
۳
۰
Gennadiy Yurchenko
Finished
۰۳:۰۰
Artyom Tkachenko
۲
۳
Roman Shtukovanyi
Finished
۰۳:۱۵
Anatoly Levshin
۳
۲
Ruslan Lazebny
Finished
۰۳:۳۰
Andrey Shamray
۳
۰
Gennadiy Yurchenko
Finished
۰۴:۰۰
Gennadiy Yurchenko
۳
۲
Anatoly Levshin
Finished
۰۴:۳۰
Andrey Shamray
۳
۰
Ruslan Lazebny
Finished
۰۵:۰۰
Andrey Shamray
۳
۱
Anatoly Levshin
Finished
۰۵:۳۰
Gennadiy Yurchenko
۱
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۰۶:۰۰
Ruslan Lazebny
۳
۲
Anatoly Levshin
Finished
۰۶:۳۰
Gennadiy Yurchenko
۰
۳
Andrey Shamray
Finished
۰۷:۰۰
Igor Tridukh
۳
۰
Sergey Zavinskiy
Finished
۰۸:۰۰
Igor Tridukh
۰
۳
Dmitriy Batyuk
Finished
۰۹:۰۰
Rehush Andrii
۲
۳
Petr Pidleteychuk
Finished
۰۹:۱۵
Igor Sukovaty
۳
۱
Petr Pidleteychuk
Finished
۰۹:۴۵
Sergey Zavinskiy
۰
۳
Dmitriy Batyuk
Finished
۱۰:۰۰
Igor Sukovaty
۳
۲
Rehush Andrii
Finished
۱۰:۴۵
Sergey Zavinskiy
۳
۱
Igor Tridukh
Finished
۱۱:۰۰
Dmitriy Batyuk
۱
۳
Igor Tridukh
Finished
۱۲:۰۰
Petr Pidleteychuk
۱
۳
Rehush Andrii
Finished
۱۲:۱۵
Petr Pidleteychuk
۳
۱
Igor Sukovaty
Finished
۱۲:۴۵
Dmitriy Batyuk
۳
۲
Sergey Zavinskiy
Finished
۱۳:۰۰
Rehush Andrii
۳
۰
Igor Sukovaty
Finished
۱۳:۴۵
Vladislav Kalugin
۳
۱
Valeriy Tatarinov
Finished
۱۵:۱۵
Serhii Chernayvskiy
۰
۳
Lubomir Sheshurak
Finished
۱۵:۴۵
Vladislav Kalugin
۳
۲
Lubomir Sheshurak
Finished
۱۶:۱۵
Serhii Chernayvskiy
۱
۳
Valeriy Tatarinov
Finished
۱۶:۴۵
Vladislav Kalugin
۰
۳
Serhii Chernayvskiy
Finished
۱۷:۱۵
Lubomir Sheshurak
-
-
Valeriy Tatarinov
بازی شروع نشده است
۱۷:۴۵
Valeriy Tatarinov
-
-
Vladislav Kalugin
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
  World TT-CUP
Damian Bucko
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۰۰:۰۰
Jonas Kulveit
۳
۰
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۲۰
Prusa Martin
۳
۲
Vojtech Dusan
Finished
۰۰:۲۵
Piotr Odelski
۳
۱
Gola Blazej
Finished
۰۰:۳۰
Marek Kulisek
۱
۳
Brozek Michal
Finished
۰۰:۵۰
Martin Juhasz
۳
۱
Martin Hargas
Finished
۰۰:۵۵
Jonas Kulveit
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۰۱:۱۱
Prusa Martin
۲
۳
Vojtech Dusan
Finished
۰۱:۲۵
Martin Juhasz
۳
۰
Martin Hargas
Finished
۰۱:۵۵
Dahua Song
۳
۰
Louis Lu
Finished
۰۲:۰۵
Marcin Raczek
۱
۳
Maksymilian Milos
Finished
۰۲:۳۰
Louis Lu
۰
۳
Ricardo Brito
Finished
۰۲:۳۵
Mariusz Koczyba
۳
۱
Arkadiusz Skupinski
Finished
۰۲:۵۰
Stapor Rafal
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۰۳:۰۰
Dahua Song
۳
۲
Ricardo Brito
Finished
۰۳:۰۵
Adam Drzyzga
۲
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۰۳:۲۰
Marcin Raczek
۲
۳
Valois Kayque
Finished
۰۳:۳۰
Max Kolodkin
۳
۲
Louis Lu
Finished
۰۳:۳۵
Mariusz Koczyba
۳
۲
Bartlomiej Molka
Finished
۰۳:۵۰
Maksymilian Milos
۳
۲
Stapor Rafal
Finished
۰۴:۰۰
Dahua Song
۳
۰
Max Kolodkin
Finished
۰۴:۰۵
Arkadiusz Skupinski
۳
۲
Adam Drzyzga
Finished
۰۴:۲۰
Marcin Raczek
۳
۰
Stapor Rafal
Finished
۰۴:۳۰
Ricardo Brito
۳
۰
Max Kolodkin
Finished
۰۴:۳۵
Mariusz Koczyba
۲
۳
Adam Drzyzga
Finished
۰۴:۵۰
Valois Kayque
۳
۱
Maksymilian Milos
Finished
۰۵:۰۰
Bartlomiej Molka
۳
۱
Arkadiusz Skupinski
Finished
۰۵:۲۰
Marcin Raczek
۲
۳
Valois Kayque
Finished
۰۶:۳۰
Mariusz Koczyba
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۰۶:۵۰
Maksymilian Milos
۱
۳
Stapor Rafal
Finished
۰۷:۰۰
Arkadiusz Skupinski
۳
۲
Adam Drzyzga
Finished
۰۷:۲۰
Marcin Raczek
۱
۳
Stapor Rafal
Finished
۰۷:۳۰
Mariusz Koczyba
۱
۳
Adam Drzyzga
Finished
۰۷:۵۰
Valois Kayque
۱
۳
Maksymilian Milos
Finished
۰۸:۰۰
Bartlomiej Molka
۳
۱
Arkadiusz Skupinski
Finished
۰۸:۲۰
Emil Nowak
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۸:۳۰
Adam Gdula
۳
۱
Sylwester Wloszek
Finished
۰۹:۰۰
Vincent Oberle
۳
۰
Raul Pirson
Finished
۰۹:۱۵
Jakub Lamperski
۰
۳
Mateusz Malik
Finished
۰۹:۳۰
Pedro J. Rocamora
۲
۳
Alberto Ibarra
Finished
۰۹:۴۰
Mart Ojamaa
۳
۰
Mark Jarovoi
Finished
۰۹:۴۵
Ruzicka Josef
۰
۳
Ales Langer
Finished
۰۹:۵۰
Emil Nowak
۳
۲
Sylwester Wloszek
Finished
۱۰:۰۰
Juan Lara
۲
۳
Tapio Konttinjarvi
Finished
۱۰:۱۰
Vincent Oberle
۳
۰
Mark Jarovoi
Finished
۱۰:۱۵
Ales Brandtl
۳
۰
Filip Nemec
Finished
۱۰:۲۵
Mateusz Malik
۳
۰
Dawid Stapor
Finished
۱۰:۳۰
Salvador Aracil
۱
۳
Alberto Ibarra
Finished
۱۰:۴۰
Raul Pirson
۳
۲
Mart Ojamaa
Finished
۱۰:۴۵
Matej Beran
۳
۰
Petr Novotny
Finished
۱۰:۵۵
Adam Gdula
۱
۳
Jakub Lamperski
Finished
۱۱:۰۰
Pedro J. Rocamora
۰
۳
Juan Lara
Finished
۱۱:۱۰
Vincent Oberle
۳
۰
Mart Ojamaa
Finished
۱۱:۱۵
Ales Langer
۳
۲
Frantisek Korenek
Finished
۱۱:۲۰
Ales Brandtl
۳
۰
Petr Novotny
Finished
۱۱:۲۵
Emil Nowak
۳
۰
Mateusz Malik
Finished
۱۱:۳۰
Miroslaw Warzecha
۳
۰
Jakub Grzegorczyk
Finished
۱۱:۳۵
Salvador Aracil
۳
۲
Tapio Konttinjarvi
Finished
۱۱:۴۰
Mark Jarovoi
۰
۳
Raul Pirson
Finished
۱۱:۴۵
Ruzicka Josef
۰
۳
Frantisek Korenek
Finished
۱۱:۵۰
Filip Nemec
۰
۳
Matej Beran
Finished
۱۱:۵۵
Jakub Lamperski
۲
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۲:۰۰
Juan Lara
۳
۲
Alberto Ibarra
Finished
۱۲:۱۰
Mart Ojamaa
۳
۱
Mark Jarovoi
Finished
۱۲:۱۵
Ales Brandtl
۲
۳
Matej Beran
Finished
۱۲:۲۵
Adam Gdula
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۲:۳۰
Krzysztof Juszczyk
۳
۰
Mista Sylwester
Finished
۱۲:۳۵
Salvador Aracil
۳
۰
Juan Lara
Finished
۱۲:۴۰
Vincent Oberle
۳
۰
Raul Pirson
Finished
۱۲:۴۵
Petr Novotny
۳
۱
Filip Nemec
Finished
۱۲:۵۵
Emil Nowak
۱
۳
Jakub Lamperski
Finished
۱۳:۰۰
Miroslaw Warzecha
۳
۰
Adam Kasperski
Finished
۱۳:۰۵
Pedro J. Rocamora
۰
۳
Tapio Konttinjarvi
Finished
۱۳:۱۰
Ales Langer
۳
۰
Frantisek Korenek
Finished
۱۳:۲۰
Petr Novotny
۳
۱
Filip Nemec
Finished
۱۳:۲۹
Adam Gdula
۱
۳
Mateusz Malik
Finished
۱۳:۳۰
Mista Sylwester
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۱۳:۳۵
Salvador Aracil
۱
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۳:۴۰
Jan Simecek
۳
۲
Filip Kopecky
Finished
۱۳:۵۰
Matej Beran
۰
۳
Ales Brandtl
Finished
۱۳:۵۵
Sylwester Wloszek
۳
۰
Dawid Stapor
Finished
۱۴:۰۰
Patryk Jedrzejak
۱
۳
Krzysztof Juszczyk
Finished
۱۴:۰۵
Tapio Konttinjarvi
۲
۳
Alberto Ibarra
Finished
۱۴:۱۰
Sochor Miroslav
۰
۳
Robert Jamrich
Finished
۱۴:۲۵
Emil Nowak
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۴:۳۰
Miroslaw Warzecha
۱
۳
Mista Sylwester
Finished
۱۴:۳۵
Tapio Konttinjarvi
۳
۲
Juan Lara
Finished
۱۴:۴۰
Jan Simecek
۲
۳
Jakub Jenicek
Finished
۱۴:۵۰
Ondrej Fiklik
۲
۳
Kolar Vlastimil
Finished
۱۴:۵۵
Jakub Lamperski
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۵:۰۰
Krzysztof Juszczyk
۳
۲
Adam Kasperski
Finished
۱۵:۰۵
Sochor Miroslav
۳
۲
Kolar Vlastimil
Finished
۱۵:۲۵
Mateusz Malik
۳
۱
Sylwester Wloszek
Finished
۱۵:۳۰
Patryk Jedrzejak
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۱۵:۳۵
Robert Jamrich
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۱۵:۵۵
Jakub Lamperski
۳
۱
Adam Gdula
Finished
۱۶:۰۰
Miroslaw Warzecha
۳
۱
Krzysztof Juszczyk
Finished
۱۶:۰۵
Jakub Jenicek
۲
۳
Filip Kopecky
Finished
۱۶:۲۰
Sochor Miroslav
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۶:۲۵
Emil Nowak
۱
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۶:۳۰
Patryk Jedrzejak
۱
۳
Mista Sylwester
Finished
۱۶:۳۵
Kolar Vlastimil
۳
۱
Robert Jamrich
Finished
۱۶:۵۵
Mateusz Malik
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۷:۰۰
Adam Kasperski
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۱۷:۰۵
Jan Simecek
۰
۲
Filip Kopecky
inprogress
۱۷:۲۰
Ondrej Fiklik
۰
۰
Sochor Miroslav
inprogress
۱۷:۲۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Hayk Kujoyan
۰
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۰:۳۰
Hayk Kujoyan
۱
۳
Ernest Apriyan
Finished
۰۱:۳۰
Samvel Parsadanyan
۲
۳
Ishkhan Avetisyan
Finished
۰۱:۳۰
Ashot Shapaghatyan
۲
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۱:۵۰
Hayk Kujoyan
۱
۳
Samvel Parsadanyan
Finished
۰۲:۱۰
Ashot Shapaghatyan
۱
۳
Ernest Apriyan
Finished
۰۲:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۱
Ishkhan Avetisyan
Finished
۰۲:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Hayk Kujoyan
Finished
۰۲:۵۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Samvel Parsadanyan
Finished
۰۲:۵۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۲
Ishkhan Avetisyan
Finished
۰۳:۱۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Ernest Apriyan
Finished
۰۳:۳۰
Ishkhan Avetisyan
۳
۰
Hayk Kujoyan
Finished
۰۳:۵۰
Hovhannes Julhakyan
۱
۳
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۰۸:۳۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
David Ghotanyan
Finished
۰۸:۵۰
Avet Vasilyan
۳
۲
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۰۹:۱۰
Sergey Simonyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۹:۱۰
Gevorg Abrahamyan
۳
۰
David Ghotanyan
Finished
۰۹:۳۰
Hovhannes Julhakyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۰۹:۳۰
Hovhannes Julhakyan
۰
۳
Sergey Simonyan
Finished
۱۰:۳۰
Gevorg Abrahamyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۰:۳۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
Murad Asatryan
Finished
۱۰:۵۰
Avet Vasilyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۰:۵۰
Mnatsakan Ghazaryan
۲
۳
Sergey Simonyan
Finished
۱۱:۱۰
Gevorg Abrahamyan
۳
۲
Murad Asatryan
Finished
۱۱:۳۰
Avet Vasilyan
۱
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۱:۵۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Sergey Simonyan
Finished
۱۱:۵۰
Mnatsakan Ghazaryan
۳
۰
Andranik Sahakyan
Finished
۱۲:۵۰
Gevorg Abrahamyan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۳:۱۰
Avet Vasilyan
۳
۱
Sergey Simonyan
Finished
۱۳:۱۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۰
Murad Asatryan
Finished
۱۳:۳۰
David Ghotanyan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۳:۵۰
Mnatsakan Ghazaryan
۱
۳
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۳:۵۰
Sergey Simonyan
۳
۲
Andranik Sahakyan
Finished
۱۴:۱۰
Avet Vasilyan
۰
۳
Murad Asatryan
Finished
۱۴:۱۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۴:۳۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۴:۳۰
Avet Vasilyan
۳
۱
Andranik Sahakyan
Finished
۱۴:۵۰
David Ghotanyan
۳
۰
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۱۴:۵۰
Sergey Simonyan
۰
۳
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۵:۱۰
Murad Asatryan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۵:۱۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۰
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۱۵:۳۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
David Ghotanyan
Finished
۱۵:۳۰
Andranik Sahakyan
۱
۳
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۵:۵۰
Sergey Simonyan
۱
۳
David Ghotanyan
Finished
۱۶:۱۰
Murad Asatryan
۳
۱
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۱۶:۱۰
  Czech Republic TT Star Series
Youssef Abdel-Aziz
۳
۰
Miroslav Horejsi
Finished
۰۹:۳۰
Felipe Olivares
۳
۲
Amin Ahmadian
Finished
۱۰:۰۵
Michal Obeslo
۳
۰
Radim Bako
Finished
۱۰:۴۰
Nicolas Galvano
۳
۲
Patrick Klos
Finished
۱۱:۱۵
Youssef Abdel-Aziz
۳
۱
Amin Ahmadian
Finished
۱۱:۴۵
Felipe Olivares
۰
۳
Michal Obeslo
Finished
۱۲:۱۵
Nicolas Galvano
۳
۲
Miroslav Horejsi
Finished
۱۲:۴۵
Radim Bako
۰
۳
Patrick Klos
Finished
۱۳:۱۵
Youssef Abdel-Aziz
۳
۲
Michal Obeslo
Finished
۱۳:۴۵
Nicolas Galvano
۰
۳
Amin Ahmadian
Finished
۱۴:۱۵
Miroslav Horejsi
۳
۰
Patrick Klos
Finished
۱۴:۴۵
Felipe Olivares
۳
۱
Radim Bako
Finished
۱۵:۱۵
Youssef Abdel-Aziz
۳
۱
Amin Ahmadian
Finished
۱۵:۵۹
Michal Obeslo
۱
۳
Nicolas Galvano
Finished
۱۶:۱۵
  Belarus Liga Pro
Petr Mukhurov
۱
۳
Viktor Kozlov
Finished
۰۹:۳۰
Mukhorovskii Vladimir
۳
۰
Vitaly Lyalkov
Finished
۱۲:۳۰
Ruslan Shafiev
۰
۳
Alexey Kulesh
Finished
۱۳:۰۰
Vitaly Lyalkov
۳
۰
Ruslan Shafiev
Finished
۱۳:۳۰
Alexey Kulesh
۳
۱
Mukhorovskii Vladimir
Finished
۱۴:۰۰
Mukhorovskii Vladimir
۳
۰
Ruslan Shafiev
Finished
۱۴:۳۰
Vitaly Lyalkov
۱
۳
Alexey Kulesh
Finished
۱۵:۰۰
Aleksandr Glushko
۳
۱
Kiriil Skochelenkov
Finished
۱۶:۳۰
Alexander Logunov
۲
۳
Egor Vlasenko
Finished
۱۷:۰۰
  Ukraine WIN CUP Women
Anastasiya Postol
۳
۱
Oleksandra Rosokha
Finished
۱۳:۳۰
Diana Rafikova
۱
۳
Taranik Elena
Finished
۱۴:۰۰
Anastasiya Postol
۱
۳
Taranik Elena
Finished
۱۴:۳۰
Diana Rafikova
۰
۳
Oleksandra Rosokha
Finished
۱۵:۰۰
Anastasiya Postol
۳
۱
Diana Rafikova
Finished
۱۵:۳۰
Taranik Elena
۳
۲
Oleksandra Rosokha
Finished
۱۶:۰۰
Oleksandra Rosokha
۳
۰
Anastasiya Postol
Finished
۱۶:۳۰
Taranik Elena
۳
۱
Diana Rafikova
Finished
۱۷:۰۰
Taranik Elena
۰
۰
Anastasiya Postol
inprogress
۱۷:۳۰
Oleksandra Rosokha
-
-
Diana Rafikova
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Diana Rafikova
-
-
Anastasiya Postol
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
  Armenia Armenia ITT CUP Women
Hasmik Khachatryan
۳
۰
Rima Khlghatyan
Finished
۱۶:۳۰
Raisa Parsadanyan
۰
۳
Rubina Vardanyan
Finished
۱۶:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید