0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Filbrandt Tomasz
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۰۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۱۰
Bartosz Kwodawski
۱
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۲:۰۰
Michal Minda
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۵۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۲۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Sebastian Baran
Finished
۰۰:۳۰
Staszczyk Konrad
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۴۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۲:۱۰
Lukasz Jarocki
۳
۱
Petas Kacper
Finished
۰۷:۲۰
Lukasz Jarocki
۲
۳
Josef Braun
Finished
۰۸:۴۰
Michal Minda
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۵۰
Petas Kacper
۲
۳
Petr David
Finished
۰۵:۴۰
Marcin Jadczyk
۱
۳
Petr David
Finished
۱۰:۲۰
Bartosz Kwodawski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۴۰
Sebastian Baran
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۲:۳۰
Adrian Wiecek
۲
۳
Petr David
Finished
۰۸:۵۰
Adam Dosz
۲
۳
Slawomir Dosz
Finished
۰۹:۱۰
Michal Galas
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۹:۲۰
Artur Daniel
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۰:۱۰
Jakub Kosowski
۰
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۰:۴۰
Adam Dosz
۱
۱
Petr David
inprogress
۱۱:۰۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۰:۱۰
Jaroslaw Rolak
۳
۲
Sebastian Baran
Finished
۰۱:۳۵
Lukasz Jarocki
۳
۲
Petr David
Finished
۰۳:۱۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۰۵:۲۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Petas Kacper
Finished
۰۶:۳۰
Michal Galas
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۰۸:۲۰
Artur Daniel
۳
۰
Petas Kacper
Finished
۰۹:۰۰
Jakub Kosowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Petas Kacper
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۰۹:۴۰
Lukasz Jarocki
۳
۲
Damian Wojdyla
Finished
۱۰:۳۰
Michal Galas
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۱۰:۵۰
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۰۰
Michal Minda
۳
۰
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۲۰
Artur Daniel
۳
۰
Petas Kacper
Finished
۰۳:۳۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۰۳:۵۰
Lukasz Jarocki
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۰۶:۱۰
Petas Kacper
-
-
Josef Braun
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۰
Michal Galas
-
-
Petas Kacper
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۲:۵۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۲
Sebastian Baran
Finished
۰۳:۴۰
Petas Kacper
۳
۰
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۴:۲۰
Artur Daniel
۰
۳
Petr David
Finished
۰۴:۴۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۵:۰۰
Petr David
۳
۱
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۶:۵۰
Artur Daniel
۰
۳
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۷:۴۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Petr David
Finished
۰۸:۰۰
Adrian Wiecek
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۰۹:۵۰
Adrian Wiecek
-
-
Jakub Kosowski
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Lukasz Jarocki
-
-
Artur Daniel
بازی شروع نشده است
۱۱:۴۰
Marcin Jadczyk
-
-
Slawomir Dosz
بازی شروع نشده است
۱۱:۵۰
Adam Dosz
-
-
Jakub Kosowski
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۰
  Russia Liga Pro
Ivan Soldatov
۳
۲
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۱:۱۵
Andrey Artemov
۳
۱
Andrey Prokhorov
Finished
۰۱:۴۵
Roman Khomenko
۳
۱
Sergey Martyukhin
Finished
۰۹:۴۵
Yaroslav Troyanov
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۰:۰۰
Anatoly Ilin
۳
۰
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۲:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Andrey Artemov
Finished
۰۴:۴۵
Vladimir Zhigalov
۳
۲
Yuri Dvornichenko
Finished
۰۸:۰۰
Alexander Kolmin
۲
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۹:۱۵
Vladimir Kasatkin
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۲:۴۵
Alexander Serebrennikov
۱
۳
Polyakov Petr
Finished
۰۳:۰۰
Anatoly Ilin
۰
۳
Polyakov Petr
Finished
۰۵:۳۰
Sergey Martyukhin
۱
۳
Sergey Morozov
Finished
۰۸:۱۵
Oleg Borisovich Manuylov
۱
۳
Alexander Kolmin
Finished
۰۸:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۰
۳
Evgeny Glazun
Finished
۰۸:۳۰
Sergey Morozov
۱
۳
Evgeny Grishaev
Finished
۰۹:۱۵
Sergey Martyukhin
۲
۳
Evgeny Grishaev
Finished
۱۰:۱۵
Evgeny Glazun
۱
۲
Yaroslav Troyanov
inprogress
۱۱:۰۰
Andrey Artemov
۳
۰
Ivan Soldatov
Finished
۰۰:۱۵
Ivan Soldatov
۳
۲
Andrey Prokhorov
Finished
۰۲:۴۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Polyakov Petr
Finished
۰۴:۳۰
Polyakov Petr
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۰۰
Aleksey Kazakov
۳
۰
Vladimir Kasatkin
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Popov
۳
۰
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۰:۳۰
Igor Mihaylov
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۴۵
Andrey Prokhorov
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۰:۴۵
Ivanov Alexander
۲
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Kasatkin
۱
۳
Dmitriy Ermolov
Finished
۰۱:۱۵
Polyakov Petr
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۱:۳۰
Aleksey Kazakov
۲
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۱۵
Dmitriy Ermolov
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۱۵
Ivanov Alexander
۲
۳
Oleg Popov
Finished
۰۲:۳۰
Aleksandr Fedorov
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۰۳:۱۵
Mikhail Reznikov
۳
۲
Andrey Artemov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Popov
۰
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۳:۳۰
Andrey Prokhorov
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۴۵
Igor Mihaylov
۳
۱
Dmitriy Ermolov
Finished
۰۳:۴۵
Alexander Serebrennikov
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۰۰
Aleksandr Fedorov
۰
۳
Vladimir Kasatkin
Finished
۰۴:۱۵
Mikhail Reznikov
۲
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۴:۱۵
Dmitriy Ermolov
۳
۰
Aleksey Kazakov
Finished
۰۴:۴۵
Vladimir Kasatkin
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۰۵:۱۵
Dmitriy Ermolov
۲
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۵:۴۵
Gleb Golovanov
۰
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۰۸:۳۰
Sergey Muslikov
۳
۲
Aleksei Bobriakov
Finished
۰۸:۴۵
Evgeny Grishaev
۰
۳
Roman Khomenko
Finished
۰۸:۴۵
Yuri Dvornichenko
۲
۳
Gleb Golovanov
Finished
۰۹:۰۰
Mikhail Smirnov
۳
۰
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۳۰
Evgeny Glazun
۱
۳
Oleg Butorin
Finished
۰۹:۳۰
Aleksei Bobriakov
۲
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۹:۴۵
Vladimir Zhigalov
۱
۱
Gleb Golovanov
inprogress
۱۰:۰۰
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۰:۱۵
Alexander Kolmin
-
-
Aleksei Bobriakov
Cancelled
۱۰:۴۵
Sergey Morozov
۳
۱
Roman Khomenko
Finished
۱۰:۴۵
Victor Bogdenko
-
-
Mikhail Mukhamedzhanov
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Aleksey Lobanov
-
-
Sergey Gushchin
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۵
Denis Molodtsov
-
-
Oleg Zyuganov
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۵
  Czech Republic Pro League
Jan Sucharda
۳
۲
Milan Klement
Finished
۰۱:۳۰
Frantisek Briza
۳
۲
Daniel Tuma
Finished
۰۱:۰۰
Michal Regner
۲
۳
Alesh Bayer
Finished
۰۲:۰۰
Mihail Trinta
۱
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۱:۳۰
Jan Potensky
۳
۱
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۲:۰۰
Petr Oliver Korp
۱
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۰:۰۰
Jan Sucharda
۲
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۱:۰۰
Kostal Marek
۳
۲
Milan Regner
Finished
۰۹:۳۰
Jiri Zuzanek
۳
۲
Roman Barta
Finished
۱۰:۰۰
Milan Fisera
۳
۲
Frantisek Briza
Finished
۰۰:۰۰
Rotislav Hasmanda
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۳۰
Mihail Trinta
۰
۳
Jan Potensky
Finished
۰۳:۰۰
Jiri Louda
۱
۳
Alesh Bayer
Finished
۰۳:۳۰
Alesh Bayer
۳
۲
Milan Klement
Finished
۰۵:۳۰
Jiri Louda
۳
۰
Jan Sucharda
Finished
۰۶:۰۰
Bohumil Vozicky
۳
۱
Frantisek Kanta
Finished
۰۹:۳۰
Eduard Sionkala
۳
۱
Adam Strelec
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Havlicek
۱
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۱۰:۳۰
Kostal Marek
-
-
Jakub Stolfa
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Jan Sucharda
۳
۲
Milan Klement
Finished
۰۶:۳۰
Alesh Bayer
۳
۲
Jiri Louda
Finished
۰۷:۰۰
Milan Regner
۳
۰
Jakub Stolfa
Finished
۱۰:۳۰
Roman Barta
۲
۱
Julius Lazar
inprogress
۱۱:۰۰
Julius Lazar
-
-
Jiri Zuzanek
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Tomas Tecl
۳
۲
Radek Vranca
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Paril
۳
۱
Jakub Stusek
Finished
۰۰:۰۰
David Sarganek
۲
۳
Jakub Stusek
Finished
۰۰:۲۹
Petr Oliver Korp
۳
۲
Duy Tiep Vu
Finished
۰۰:۳۰
Milan Fisera
۳
۰
David Vrabec
Finished
۰۰:۳۵
Ondrej Paril
۰
۰
Radomir Revay
Cancelled
۰۱:۰۰
Milan Klement
۱
۳
Jiri Louda
Finished
۰۲:۳۰
Jan Sucharda
۳
۲
Michal Regner
Finished
۰۳:۰۰
Plachy Jiri
۳
۰
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۳:۳۰
Milan Klement
۳
۲
Michal Regner
Finished
۰۴:۰۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Jan Potensky
Finished
۰۴:۰۰
Alesh Bayer
۳
۱
Jan Sucharda
Finished
۰۴:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۴:۳۰
Michal Regner
۱
۳
Jiri Louda
Finished
۰۵:۰۰
Jan Potensky
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۰۵:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۵:۳۰
Plachy Jiri
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۰۶:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۰۶:۳۰
Jan Potensky
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۷:۰۰
Julius Lazar
۰
۳
Vladimir Havlicek
Finished
۰۹:۳۰
Michal Raska
۱
۳
Radomir Vavrecka
Finished
۰۹:۳۰
Jakub Stolfa
۱
۳
Petr Sudek
Finished
۱۰:۰۰
David Stepanek
۳
۲
Tomas Demek
Finished
۱۰:۰۰
Radomir Vavrecka
۳
۲
Eduard Sionkala
Finished
۱۰:۳۰
Frantisek Kanta
۰
۳
David Stepanek
Finished
۱۰:۳۰
Petr Sudek
۱
۲
Kostal Marek
inprogress
۱۱:۰۰
Tomas Demek
۲
۱
Bohumil Vozicky
inprogress
۱۱:۰۰
Adam Strelec
۳
۱
Michal Raska
inprogress
۱۱:۰۰
Vladimir Havlicek
-
-
Roman Barta
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Milan Regner
-
-
Petr Sudek
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
  World TT-CUP
Jez Grzegorz
۳
۱
Matachowski Bartosz
Finished
۰۰:۰۰
Filip Nemec
۳
۰
Ales Brandtl
Finished
۰۰:۲۰
Jean-Baptiste Cousin
۰
۳
Martin Filipek
Finished
۰۰:۲۵
Krzysztof Stala
۱
۳
Sebastian Sobczyk
Finished
۰۰:۳۰
Ales Brandtl
۰
۳
Jan Kocab
Finished
۰۰:۵۰
Sebl Jachym
۱
۳
Muhlhauser Zdenek
Finished
۰۰:۵۵
Matachowski Bartosz
۱
۳
Sebastian Sobczyk
Finished
۰۱:۰۰
Petr Dvorak
۳
۰
Filip Nemec
Finished
۰۱:۲۰
Jean-Baptiste Cousin
۰
۳
Muhlhauser Zdenek
Finished
۰۱:۲۵
Jakub Nowak
۳
۰
Jez Grzegorz
Finished
۰۱:۳۰
Sebl Jachym
۲
۳
Martin Filipek
Finished
۰۱:۵۵
Damian Bucko
۳
۲
Krzysztof Stala
Finished
۰۲:۰۰
Abhishek Dhawan
۰
۳
Zhaoqun Zhou
Finished
۰۲:۰۵
Luis Meneses
۳
۲
Preston Stecklein
Finished
۰۲:۱۰
Stapor Rafal
۳
۰
Ucinski Rafal
Finished
۰۲:۳۰
Abhishek Dhawan
۲
۳
Preston Stecklein
Finished
۰۲:۳۵
Zhaoqun Zhou
۳
۱
Luis Meneses
Finished
۰۲:۴۰
Gola Pawel
۳
۲
Maksymilian Milos
Finished
۰۳:۰۰
Abhishek Dhawan
۳
۰
Luis Meneses
Finished
۰۳:۰۵
Preston Stecklein
۱
۳
Zhaoqun Zhou
Finished
۰۳:۱۰
Jan Masternak
۳
۱
Ucinski Rafal
Finished
۰۳:۳۰
Stapor Rafal
۱
۳
Gola Pawel
Finished
۰۴:۰۰
Saj Alapat
۳
۲
Judas Mimsypohc
Finished
۰۴:۱۰
Jan Masternak
۳
۰
Maksymilian Milos
Finished
۰۴:۳۰
Tony Hu
۳
۲
Saj Alapat
Finished
۰۴:۴۰
Gola Pawel
۳
۲
Ucinski Rafal
Finished
۰۵:۰۰
Judas Mimsypohc
۰
۳
Tony Hu
Finished
۰۵:۱۰
Jan Masternak
۳
۱
Gola Pawel
Finished
۰۵:۳۰
Stapor Rafal
۱
۳
Maksymilian Milos
Finished
۰۶:۰۰
Jan Masternak
۳
۱
Stapor Rafal
Finished
۰۶:۳۰
Maksymilian Milos
۳
۱
Ucinski Rafal
Finished
۰۷:۰۰
Jan Masternak
۱
۳
Gola Pawel
Finished
۰۸:۰۰
Blazej Warpas
۲
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۰۸:۳۰
Adam Gdula
۳
۱
Dawid Stapor
Finished
۰۹:۰۰
Mart Ojamaa
۰
۳
Vadim Strogov
Finished
۰۹:۱۵
Emil Nowak
۳
۱
Sylwester Wloszek
Finished
۰۹:۳۰
Jose L. Reverte
۰
۳
Jose Antonio Garcia Fuente
Finished
۰۹:۴۰
Mart Ojamaa
۲
۳
Valdek Putkemaa
Finished
۰۹:۴۵
Simon Matousch
۰
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۰۹:۵۰
Blazej Warpas
۳
۲
Adam Gdula
Finished
۱۰:۰۰
Salvador Aracil
۳
۲
Juan Lara
Finished
۱۰:۱۰
Martin Printsmann
۰
۳
Valdek Putkemaa
Finished
۱۰:۱۵
Gustav Lomsky
۱
۳
Ivo Hladi
Finished
۱۰:۲۰
Suvorov Maxim
۳
۰
Petr Kotrbaty
Finished
۱۰:۲۵
Emil Nowak
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۰:۳۰
Jose L. Reverte
۳
۲
Juan Lara
Finished
۱۰:۴۰
Vadim Strogov
۳
۰
Martin Printsmann
Finished
۱۰:۴۵
Simon Matousch
۱
۳
Ivo Hladi
Finished
۱۰:۵۰
Brozek Michal
۳
۰
Pavel Papirnik
Finished
۱۰:۵۵
Adam Gdula
۳
۰
Sylwester Wloszek
Finished
۱۱:۰۰
Jose Antonio Garcia Fuente
۱
۰
Salvador Aracil
inprogress
۱۱:۱۰
Valdek Putkemaa
۰
۰
Vadim Strogov
inprogress
۱۱:۱۵
Pavel Vilhelm
-
-
Gustav Lomsky
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۰
Suvorov Maxim
-
-
Pavel Papirnik
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۵
Mart Ojamaa
-
-
Martin Printsmann
بازی شروع نشده است
۱۱:۴۵
Simon Matousch
-
-
Gustav Lomsky
بازی شروع نشده است
۱۱:۵۰
Petr Kotrbaty
-
-
Brozek Michal
بازی شروع نشده است
۱۱:۵۵
  Belarus Liga Pro
Petr Mukhurov
۰
۳
Konovalov Aleksandr
Finished
۰۸:۳۰
Viktor Anishchenko
۳
۲
Petr Mukhurov
Finished
۱۰:۰۰
Konovalov Aleksandr
۱
۲
Viktor Anishchenko
inprogress
۱۱:۰۰
  Czech Republic TT Star Series
Thomas Keinath
۳
۱
Anton Limonov
Finished
۱۰:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید